ნოემბერი 06 2015 0comment

ჩუღურეთის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

2015 წლის ოქტომბერში ჩუღურეთის გამგეობის მიერ გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სს “ერისიმედი” ანხორციელებს საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებს. საერთო ღირებულებით 485 000 ლარი, რის შედეგადაც 38 ოჯახს შეექმნება უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები.

admin