ნოემბერი 06 2015 0comment

ელ-მომარაგების სიტემის რეაბილიტაცია

საქაერონავიგაცია-ის მიერ გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სს “ერისიმედი” ანხორციელებს ელ-მომარაგების სისტემების რეაბილიტაციას რის შედეგადაც გაუმჯობესდება ფრენების უსაფრთხოება საქართველოს ტერიტორიაზე. პროექტის ღირებულება შეადგენს 454 000 ლარს.

admin