ნოემბერი 06 2015 0comment

ახალციხის ცენტრალური ქუჩების განათების რეაბილიტაცია

ქ.ახალციხის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სს “ერისიმედმა” განახორციელა ახალციხის ცენტრალური ქუჩების განათების რეაბილიტაცია სადაც გამოყენებულ იქნა სს “ერისიმედის” მიერ საქართველოში წარმოებული გარე განათების სანათები და ბოძები. რის შედეგადაც გაუმჯობესდა ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

პროექტის ღირებულებამ შეადგინა  450 000 ლარი

admin